تعمیرات ساز در ساز۲۴

مجموعه ساز ۲۴ با همکاری با مطرح ترین و مجرب ترین سازگران خوب کشور، تخصصی ترین خدمات را در ارتباط با تعمیرات، رگلاژ، تعویض سیم و ... به هنرمندان عزیز کشورمان ارائه می دهد.
004-min
۴. تعمیر و ارسال ساز

ساز تعمیر می‌شود و پس از تست به آدرس مندرج در فرم ارسال می‌گردد.

003-min
۳. اعلام هزینه نهایی

ساز پس از دریافت بررسی شده و هزینه نهایی توسط کارگاه ساز ۲۴ اعلام می‌گردد.

002-min
۲. برآورد هزینه تقریبی

تصاویر ارسالی بررسی شده و هزینه تقریبی تعمیر ساز به شما اعلام می‌گردد.

001-min
۱. پر کردن فرم

فرم پایین صفحه را به تکمیل کرده و تصاویر ساز خود را با فرمت zip بارگذاری نمایید.

001-min
۱. پر کردن فرم

فرم پایین صفحه را به تکمیل کرده و تصاویر ساز خود را با فرمت zip بارگذاری نمایید.

002-min
۲. برآورد هزینه تقریبی

تصاویر ارسالی بررسی شده و هزینه تقریبی تعمیر ساز به شما اعلام می‌گردد.

003-min
۳. اعلام هزینه نهایی

ساز پس از دریافت بررسی شده و هزینه نهایی توسط کارگاه ساز ۲۴ اعلام می‌گردد.

004-min
۴. تعمیر و ارسال ساز

ساز تعمیر می‌شود و پس از تست به آدرس مندرج در فرم ارسال می‌گردد.

    نظر مشتریان

    دیگران نیز ساز خود را برای تعمیر به ما سپردند. نظر آنها چه بوده است؟