نقد و بررسی‌های ویدیویی ساز۲۴

امروزه با وجود تنوع بسیاری که در بین سازندگان و تامین‌کنندگان وجود دارد، انتخاب ساز توسط هنرجو به فرآیندی حساس و حائز اهمیت بدل شده است. ساز ۲۴ به عنوان اولین مرجع تخصصی بررسی ساز و ادوات موسیقی در ایران، سعی دارد با تهیه‌ی محتوای مناسب، در انتخاب هرچه راحت‌تر و مطمئن‌تر ساز به شما کمک کند.

افکتی (2)

سازهای افکتی

مشاهده نقد و بررسی‌های ویدیویی.

کوبه ای (2)

سازهای کوبه‌ای

مشاهده نقد و بررسی‌های ویدیویی.

آرشه ای

سازهای آرشه ای

مشاهده نقد و بررسی‌های ویدیویی.

زهی زخمه ای

سازهای زهی/زخمه ای

مشاهده نقد و بررسی‌های ویدیویی.

ویدیو سازهای زهی/زخمه ای

ویدیو سازهای آرشه‌ای

ویدیو سازهای کوبه‌ای

ویدیو سازهای افکتی